Kategori: Perbandingan Mazhab Fikih

A. Pengertian ikhtilaf ( perbedaan pendapat)

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah : khalafa- yakhlifu-khilafan ( (خلف- يخلف-خلافا ), maknanya lebih umum daripada al-dhiddu (الضد), sebab setiap hal yang berlawanan : al diddain (الضدين ), pasti akan saling bertentangan (mukhtalifan) (مختلفا ).

Continue reading →

 IJTIHAD DALAM LINTASAN SEJARAH

1) IJTIHAD PADA PERIODE NABI MUHAMMAD SAW

Fungsi dan tugas Rasulullah SAW ditegaskan Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkan olehmu, dan bertakwalah kepada Allah SWT., sesungguhnya bukan Allah sangat keras. (Q.S. al-Hasyr:7).

Continue reading →

KEDUDUKAN IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijtihad

1. Dari Segi Bahasa (Etimologi)
Menurut Louis Makhluf, Ijtihad berasal dari kata kerja (fi’il): jahada, yajhadu, bentuk mashdarnya: jahdan yang berarti: pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit; atau bisa juga bermakna: bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan Continue reading →

Mazhab Fikih

a. Pengertian Mazhab,Perkembangan, Latar Belakang Timbul, dan     Dampak adanya mazhab terhadap Perkembangan Fiqh
b. Macam-Macam Mazhab Fiqh dan Tokoh-Tokohnya (Sunni, Syi’ah, Mazhab yang Telah Musnah)

I. Mazhab
Memahami Mazhab Fiqh :

Continue reading →