Tag: Biografi imam Abu Hanifa

1. Biografi Imam Abu Hanifah dan Latar Belakang Pendidikannya.

Nama Lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Ia berasal dari keturunan parsi, Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Continue reading →