Tag: biografi imam ahmad bin hanbal

1. Biografi Imam Ahmad ibn Hambal dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Ahmad ibn Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H./780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah khurasan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan kandungannya.
Continue reading →