Tag: metode pemikiran imam abu hanifah.

1. Biografi Imam Abu Hanifah dan Latar Belakang Pendidikannya.

Nama Lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Ia berasal dari keturunan parsi, Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Continue reading →

1) Biografi Imam Malik dan Latar Belakang pendidikannya .

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan   di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Continue reading →